Fuzhou

THAIHOT PLAZA
L234, THAIHOT PLAZA,
THE INTERSECTION OF TATOU ROAD AND LIANJIANG ROAD,
JIN'AN DISTRICT, FUZHOU

WANDA PLAZA
1-38-B, WANDA PLAZA,
276 PUSHANG AVE,
CANGSHAN DISTRICT, FUZHOU